เขียวหวานจ้า https://mooutuy.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-01-2012&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-01-2012&group=3&gblog=29 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนื่อยเน้อออออ......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-01-2012&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-01-2012&group=3&gblog=29 Sat, 14 Jan 2012 0:01:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-10-2011&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-10-2011&group=3&gblog=28 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[...ต้องการคำตอบ.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-10-2011&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-10-2011&group=3&gblog=28 Sat, 08 Oct 2011 1:21:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-10-2011&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-10-2011&group=3&gblog=27 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดี My Blog ^^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-10-2011&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-10-2011&group=3&gblog=27 Sat, 08 Oct 2011 0:57:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=04-06-2007&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=04-06-2007&group=3&gblog=26 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[จาลดความอ้วนแล้วน่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=04-06-2007&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=04-06-2007&group=3&gblog=26 Mon, 04 Jun 2007 20:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=19-04-2007&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=19-04-2007&group=3&gblog=25 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[~kim sam soon~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=19-04-2007&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=19-04-2007&group=3&gblog=25 Thu, 19 Apr 2007 15:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-03-2006&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-03-2006&group=3&gblog=24 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[.......ขอบคุณที่คุณมีตัวตน.............]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-03-2006&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-03-2006&group=3&gblog=24 Wed, 15 Mar 2006 12:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=09-12-2005&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=09-12-2005&group=3&gblog=23 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[ ห ก ปี ที่ มี เ ท อ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=09-12-2005&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=09-12-2005&group=3&gblog=23 Fri, 09 Dec 2005 23:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=19-01-2006&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=19-01-2006&group=3&gblog=22 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[...คนไม่เอาไหน...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=19-01-2006&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=19-01-2006&group=3&gblog=22 Thu, 19 Jan 2006 20:58:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-11-2005&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-11-2005&group=3&gblog=21 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[~ ก่ อ น ~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-11-2005&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-11-2005&group=3&gblog=21 Mon, 14 Nov 2005 1:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=29-12-2005&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=29-12-2005&group=3&gblog=20 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[ ..ค ว า ม ท ร ม า น จ า ก ค ว า ม ห วั ง..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=29-12-2005&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=29-12-2005&group=3&gblog=20 Thu, 29 Dec 2005 17:42:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=01-12-2005&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=01-12-2005&group=3&gblog=19 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณนายลำดวน 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=01-12-2005&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=01-12-2005&group=3&gblog=19 Thu, 01 Dec 2005 1:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=24-11-2005&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=24-11-2005&group=3&gblog=18 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[จะผ่านมันไปได้ป่าวน่ะ~~~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=24-11-2005&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=24-11-2005&group=3&gblog=18 Thu, 24 Nov 2005 23:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=02-01-2006&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=02-01-2006&group=3&gblog=17 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่ที่เศร้า ปนสนุก]]> ชีวิตยังเหมือนเดิมกำลังคิดว่าจะทำอะไรบ้างในปีใหม่สิ่งที่ต้....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=02-01-2006&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=02-01-2006&group=3&gblog=17 Mon, 02 Jan 2006 21:25:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=23-12-2005&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=23-12-2005&group=3&gblog=16 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[.....ฉายา.........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=23-12-2005&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=23-12-2005&group=3&gblog=16 Fri, 23 Dec 2005 21:51:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=21-10-2006&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=21-10-2006&group=3&gblog=15 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[" กินแกงกะทิ แล้วคิดถึงน้ำพริกหนุ่ม(ซะงั้น) "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=21-10-2006&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=21-10-2006&group=3&gblog=15 Sat, 21 Oct 2006 14:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=10-03-2006&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=10-03-2006&group=3&gblog=14 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[กลัวมากกว่ากล้า--------> กลัวที่จะเจ็บ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=10-03-2006&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=10-03-2006&group=3&gblog=14 Fri, 10 Mar 2006 1:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=03-05-2006&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=03-05-2006&group=3&gblog=13 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[" ไม่เจียม "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=03-05-2006&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=03-05-2006&group=3&gblog=13 Wed, 03 May 2006 10:25:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-11-2005&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-11-2005&group=3&gblog=12 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[ค ว า ม จ ริ ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-11-2005&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-11-2005&group=3&gblog=12 Tue, 15 Nov 2005 3:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=16-11-2005&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=16-11-2005&group=3&gblog=11 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[เ ว ล า กั บ รั ก แ ท้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=16-11-2005&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=16-11-2005&group=3&gblog=11 Wed, 16 Nov 2005 2:24:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-06-2006&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-06-2006&group=3&gblog=10 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก ขุนเขา..สู่ ...ทะเล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-06-2006&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=15-06-2006&group=3&gblog=10 Thu, 15 Jun 2006 11:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=29-06-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=29-06-2007&group=5&gblog=2 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[~ วันแดดออก ~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=29-06-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=29-06-2007&group=5&gblog=2 Fri, 29 Jun 2007 17:44:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-06-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-06-2007&group=5&gblog=1 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[~ วันทำงานของคุณ คือวันว่างงานของเรา ~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-06-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-06-2007&group=5&gblog=1 Fri, 08 Jun 2007 15:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-12-2005&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-12-2005&group=3&gblog=9 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[..จ ริ ง ใ จ.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-12-2005&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=08-12-2005&group=3&gblog=9 Thu, 08 Dec 2005 22:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=17-12-2006&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=17-12-2006&group=3&gblog=8 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอมแพ้โดยดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=17-12-2006&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=17-12-2006&group=3&gblog=8 Sun, 17 Dec 2006 10:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=02-02-2006&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=02-02-2006&group=3&gblog=7 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=02-02-2006&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=02-02-2006&group=3&gblog=7 Thu, 02 Feb 2006 20:59:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=06-11-2005&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=06-11-2005&group=3&gblog=6 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[++++กลับมาแล้ว++++]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=06-11-2005&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=06-11-2005&group=3&gblog=6 Sun, 06 Nov 2005 21:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=01-11-2005&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=01-11-2005&group=3&gblog=5 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[....ปลง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=01-11-2005&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=01-11-2005&group=3&gblog=5 Tue, 01 Nov 2005 20:16:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=10-02-2006&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=10-02-2006&group=3&gblog=4 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[~~~~ความรักสีรุ้ง~~~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=10-02-2006&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=10-02-2006&group=3&gblog=4 Fri, 10 Feb 2006 23:50:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=25-03-2006&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=25-03-2006&group=3&gblog=3 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแบบพอเพียง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=25-03-2006&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=25-03-2006&group=3&gblog=3 Sat, 25 Mar 2006 20:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=24-02-2006&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=24-02-2006&group=3&gblog=2 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณเคยมีความรักแบบนี้ไม๊....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=24-02-2006&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=24-02-2006&group=3&gblog=2 Fri, 24 Feb 2006 21:08:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-09-2006&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-09-2006&group=3&gblog=1 https://mooutuy.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีใจที่มีเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-09-2006&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mooutuy&month=14-09-2006&group=3&gblog=1 Thu, 14 Sep 2006 11:57:19 +0700